Öğrenci Danışmanlık Hizmetlerimiz

Başvuru Süreci

Öğrenci için en doğru seçimin yapılması aşamasında EduCan'in verdigi hizmetler:

  • Öğrencinin profiline en uygun eğtim kurumlarının belirlenmesi (üniversite, üniversite kolejleri, teknik ve mesleki okullar, dil okulları, liseler, yaz kampları)
  • Başvurulacak program ve okulların saptanması ve seçimi (derece veya diploma programları, sertifika programları, hazırlık kursları)
  • Başvuru için gerekli evraklar ve sınavlar hakkında bilgi (diploma, öğrenci belgesi, başarı belgeleri, referans mektupları, sınav takvimleri, sınav sonuç belgeleri vb.)
  • Başvurunun gerçekleştirilmesi ve takibi (basvuru formlarının doldurulmasi, evrakların gönderilmesi, tercüme gerektiren evraklar, resmi evraklar, burs başvuruları)
  • Başvuru sonuçlarına göre okul kayıtlarının gerçekleştirilmesi (kayıt formlarının doldurulması, kayıt kabul belgesi, eğitim ücretlerinin yatırılması)